Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2015-11-18

Kommunfullmäktige den 11 november 2015

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-11-11.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-8

Ärende 5 - Tillkännagivanden om nya ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige
Ärende 6 - Val av nya ledamöter och ersättare
Ärende 7 - Val av nya ersättare i servicenämnd Personal/Ekonomi samt i servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Ärende 8 - Val av nämndemän till Sveriges domstolar 2016-2019

Ärende 9 del 1

Ärende 9 del 1 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 2

Ärende 9  del 2 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 3

Ärende 9 del 3 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 4

Ärende 9 del 4 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 5

Ärende 9 del 5 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 10 del 1

Ärende 10 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 10 del 2

Ärende 10 del 2 - Budget och verskamhetsplan 2016-2018

Ärende 10 del 3

Ärende 10 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 10 del 4

Ärende 10 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Motion  - angående drogtester i skolan

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Motion - Angående drogtester i skolan

Ärende 12

Ärende 12 - Motion - Demokratin måste hela tiden återvinnas

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons