PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 december 2015

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-12-09.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5

Ärende 5 -  Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 6-8

Ärende 6 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB 2016
Ärende 7 - Renhållningstaxa 2016
Ärende 8 - VA-taxa 2016 samt tillägg till VA- taxan för anslutning utanför verksamhetsområdet


Ärende 9-11

Ärende 9 - Rödeneplatån - tillstyrkan av vindkraftsverksamhet i Vårgårda kommun
Ärende 10- Rekommendation avseende finansiering av regional vuxenutbildning
Ärende 11 - Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - revidering av förbundsordning


Ärende 12-14

Ärende 12 - Resepolicy för Vårgårda kommun
Ärende 13 - Revidering av överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner
Ärende 14 - Avslutade personalakter avhändes till Herrljunga kommun

Ärende 15-16

Ärende 15 - Styrdokument krisberedskap
Ärende 16 - Uppsägning av BREC-avtal

Ärende 17

Ärende 17 - Avgifter för tillsyn och handläggning av serveringstillstånd, tillsyn av servering av folköl och detaljhandel med folköl samt tillsyn av detaljhandel med tobak

Ärende 18-19

Ärende 18 - Avsägelse av politiskt uppdrag i Valberedningen
Ärende 19 - Avsägelse från uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige - Socialdemokraterna

Ärende 20-21

Ärende 20 - Motion - gör ett sökbart medarbetarregister på kommunens hemsida
Ärende 21 - Interpellation - Ett tillgängligt fullmäktige för alla

Ärende 22 del 1

Ärende 22 - Interpellation - integration

Ärende 22 del 2

Ärende 22 del 2 - Interpellation - integration

Ärende 23-24

Ärende 23 - Interpellation allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet
Ärende 24 - Meddelanden

Ärende 25

Ärende 25 - Miljöpris 2015

Ärende 26

Ärende 26 - Gratifikationer

Ärende 27

Ärende 27 - Pensionsavgångar 2015

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons