Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 20 januari 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-01-20.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6 del 1

Ärende 5 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över kommunalägda aktiebolag
Ärende 6 del 1 - Ekonomisk redovisningsprincip - nyanlända


Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Ekonomisk redovisningsprincip - nyanlända


Ärende 7

Ärende 7 - Ansökan om kommunalt bidrag - Vårgårda hockey

Ärende 8-9

Ärende 8 - Medborgarförslag - skapa möjlighet att anlägga kolonilotter i Vårgårda kommun
Ärende 9 - Medborgarförslag - Gör om/renovera scenen på Murartorget!

Ärende 10

Ärende 10 - Medborgarförslag - använd solenergi vid nybyggnation eller renovering av äldre fastigheter

Ärende 11-13

Ärende 11 - Medborgarförslag - Öppna Floragatan för trafik i båda riktningar
Ärende 12 - Val av ny ordinarie ledamot i Valberedning, Sverigedemokraterna
Ärende 13 - Avsägelse från politiskt uppdrag i Kommunstyrelsen - SD

Ärende 14 del 1

Ärende 14 del 1 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda- Miljöpartiet

Ärende 14 del 2

Ärende 14 del 2 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet

Ärende 14 del 3

Ärende 14 del 3 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet

Ärende 15-17

Ärende 15 - Motion - Införande av Allmänhetens frågestund
Ärende 16 - Motion - Måla underfarten vid järnvägen
Ärende 17 - Meddelande Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons