PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 20 januari 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-01-20.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6 del 1

Ärende 5 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över kommunalägda aktiebolag
Ärende 6 del 1 - Ekonomisk redovisningsprincip - nyanlända


Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Ekonomisk redovisningsprincip - nyanlända


Ärende 7

Ärende 7 - Ansökan om kommunalt bidrag - Vårgårda hockey

Ärende 8-9

Ärende 8 - Medborgarförslag - skapa möjlighet att anlägga kolonilotter i Vårgårda kommun
Ärende 9 - Medborgarförslag - Gör om/renovera scenen på Murartorget!

Ärende 10

Ärende 10 - Medborgarförslag - använd solenergi vid nybyggnation eller renovering av äldre fastigheter

Ärende 11-13

Ärende 11 - Medborgarförslag - Öppna Floragatan för trafik i båda riktningar
Ärende 12 - Val av ny ordinarie ledamot i Valberedning, Sverigedemokraterna
Ärende 13 - Avsägelse från politiskt uppdrag i Kommunstyrelsen - SD

Ärende 14 del 1

Ärende 14 del 1 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda- Miljöpartiet

Ärende 14 del 2

Ärende 14 del 2 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet

Ärende 14 del 3

Ärende 14 del 3 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet

Ärende 15-17

Ärende 15 - Motion - Införande av Allmänhetens frågestund
Ärende 16 - Motion - Måla underfarten vid järnvägen
Ärende 17 - Meddelande Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons