Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2016-01-22

Kommunfullmäktige den 20 januari 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-01-20.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6 del 1

Ärende 5 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över kommunalägda aktiebolag
Ärende 6 del 1 - Ekonomisk redovisningsprincip - nyanlända


Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Ekonomisk redovisningsprincip - nyanlända


Ärende 7

Ärende 7 - Ansökan om kommunalt bidrag - Vårgårda hockey

Ärende 8-9

Ärende 8 - Medborgarförslag - skapa möjlighet att anlägga kolonilotter i Vårgårda kommun
Ärende 9 - Medborgarförslag - Gör om/renovera scenen på Murartorget!

Ärende 10

Ärende 10 - Medborgarförslag - använd solenergi vid nybyggnation eller renovering av äldre fastigheter

Ärende 11-13

Ärende 11 - Medborgarförslag - Öppna Floragatan för trafik i båda riktningar
Ärende 12 - Val av ny ordinarie ledamot i Valberedning, Sverigedemokraterna
Ärende 13 - Avsägelse från politiskt uppdrag i Kommunstyrelsen - SD

Ärende 14 del 1

Ärende 14 del 1 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda- Miljöpartiet

Ärende 14 del 2

Ärende 14 del 2 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet

Ärende 14 del 3

Ärende 14 del 3 - Interpellation Allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet

Ärende 15-17

Ärende 15 - Motion - Införande av Allmänhetens frågestund
Ärende 16 - Motion - Måla underfarten vid järnvägen
Ärende 17 - Meddelande Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons