PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 mars 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-03-09.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5

Ärende 5 - Prishöjning av lunchmat vid Kastanjen, Kullingshemmet och dagcentralen Trevnaden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 6 del 3

Ärende 6 del 3 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 6 del 4

Ärende 6 del 4 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 7

Ärende 7 - Biblioteksplan Vårgårda kommun

Ärende 7

Ärende 8 - Kommunalt partistöd 2016
Ärende 9 - Avsägelse från politiska uppdrag - Socialdemokraterna
Ärende 10 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons