Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 mars 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-03-09.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5

Ärende 5 - Prishöjning av lunchmat vid Kastanjen, Kullingshemmet och dagcentralen Trevnaden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 6 del 3

Ärende 6 del 3 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 6 del 4

Ärende 6 del 4 - Strategi för rullande översiktsplanering

Ärende 7

Ärende 7 - Biblioteksplan Vårgårda kommun

Ärende 7

Ärende 8 - Kommunalt partistöd 2016
Ärende 9 - Avsägelse från politiska uppdrag - Socialdemokraterna
Ärende 10 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons