Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 maj 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-05-11.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Årsredovisning, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2015, Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 6 - Årsredovisning 2015, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 8-10

Ärende 8 - Extern upplåning
Ärende 9 - Redovisning av synpunkter 2015
Ärende 10 - Beredningsdirektiv Cykelberedning

Ärende 11

Ärende 11 - Motion - gör ett sökbart medarbetarregister på kommunens hemsida

Ärende 12-15

Ärende 12 - Beslut om ansvarsfrihet för 2015, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärende 13 - Detaljplan för Hoberg 1:96 m fl - Antagande
Ärende 14 - Ändring av detaljplan (dp8) inom Kv. Kajan - Antagande
Ärende 15 - Detaljplan för Kv. Sidensvansen m. fl.  - Antagande

Ärende 16-18

Ärende 16 - Avsägelse av uppdragen som ordinarie ledamot för Moderaterna i Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsutskottet
Ärende 17 - Avsägelse från uppdrag i Kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna
Ärende 18 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons