PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 maj 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-05-11.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Årsredovisning, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2015, Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 6 - Årsredovisning 2015, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 8-10

Ärende 8 - Extern upplåning
Ärende 9 - Redovisning av synpunkter 2015
Ärende 10 - Beredningsdirektiv Cykelberedning

Ärende 11

Ärende 11 - Motion - gör ett sökbart medarbetarregister på kommunens hemsida

Ärende 12-15

Ärende 12 - Beslut om ansvarsfrihet för 2015, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärende 13 - Detaljplan för Hoberg 1:96 m fl - Antagande
Ärende 14 - Ändring av detaljplan (dp8) inom Kv. Kajan - Antagande
Ärende 15 - Detaljplan för Kv. Sidensvansen m. fl.  - Antagande

Ärende 16-18

Ärende 16 - Avsägelse av uppdragen som ordinarie ledamot för Moderaterna i Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsutskottet
Ärende 17 - Avsägelse från uppdrag i Kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna
Ärende 18 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons