Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 juni 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-06-08. Två första klippen visar utdelningen av Vårgårda kommuns Utvecklingspris.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Utdelning av Utvecklingspris 2016 - Hedersomnämnande Vårbergskolan och Vårgården

1. Hedersomnämnande Vårbergskolan
2. Hedersomnämnande Vårgården

Utdelning av Utvecklingspris 2016 - Vinnare Fridhemskolan

1. Vinnare Fridhemskolan

Ärende 1-4

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av justerare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Årsredovisning 2015 samt beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2015, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ärende 6 - Förstärkt månadsuppföljning per den 30 april 2016

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 6

Ärende 7 del 6 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 7

Ärende 7 del 7 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 8

Ärende 7 del 8 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 9

Ärende 7 del 9 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 10

Ärende 7 del 10 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 8-9

Ärende 8 - Svar på motion - Måla underfarten vid järnvägen
Ärende 9 - Svar på motion - Cykelleder som binder samman kommunen

Ärende 10-12

Ärende 10 - Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Vårgårda kommun
Ärende 11 - Antagande av Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärende 12 - Meddelande Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons