Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 juni 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-06-08. Två första klippen visar utdelningen av Vårgårda kommuns Utvecklingspris.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Utdelning av Utvecklingspris 2016 - Hedersomnämnande Vårbergskolan och Vårgården

1. Hedersomnämnande Vårbergskolan
2. Hedersomnämnande Vårgården

Utdelning av Utvecklingspris 2016 - Vinnare Fridhemskolan

1. Vinnare Fridhemskolan

Ärende 1-4

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av justerare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Årsredovisning 2015 samt beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2015, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ärende 6 - Förstärkt månadsuppföljning per den 30 april 2016

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 6

Ärende 7 del 6 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 7

Ärende 7 del 7 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 8

Ärende 7 del 8 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 9

Ärende 7 del 9 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7 del 10

Ärende 7 del 10 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 8-9

Ärende 8 - Svar på motion - Måla underfarten vid järnvägen
Ärende 9 - Svar på motion - Cykelleder som binder samman kommunen

Ärende 10-12

Ärende 10 - Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Vårgårda kommun
Ärende 11 - Antagande av Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärende 12 - Meddelande Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons