Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2016-10-18

Kommunfullmäktige den 7 september 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-09-07.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/kungörelse
4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

5 del 1 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 5 del 2

5 del 2 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 5 del 3

5 del 3 - Beredning för cykelvägnät Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 6 del 1

6 del 1. Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 2

6 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 3

6 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 4

6 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7

7. Svar på motion - tillgänglighet för alla

Ärende 8-9

8. Svar på Medborgarförslag - Cykelväg mellan Algutstorp kyrka och rondellen vid Smörtinan

9. Svar på Medborgarförslag - Gör om scenen vid Murartorget

Ärende 10-12

10. Detaljplan för del av Förvaltaren 1 m fl. - antagande

11. Firmatecknare Vårgårda kommun

12. Meddelanden kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons