Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2016-10-18

Kommunfullmäktige den 7 september 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-09-07.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/kungörelse
4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

5 del 1 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 5 del 2

5 del 2 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 5 del 3

5 del 3 - Beredning för cykelvägnät Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 6 del 1

6 del 1. Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 2

6 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 3

6 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 4

6 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7

7. Svar på motion - tillgänglighet för alla

Ärende 8-9

8. Svar på Medborgarförslag - Cykelväg mellan Algutstorp kyrka och rondellen vid Smörtinan

9. Svar på Medborgarförslag - Gör om scenen vid Murartorget

Ärende 10-12

10. Detaljplan för del av Förvaltaren 1 m fl. - antagande

11. Firmatecknare Vårgårda kommun

12. Meddelanden kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons