Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 7 september 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-09-07.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/kungörelse
4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

5 del 1 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 5 del 2

5 del 2 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 5 del 3

5 del 3 - Beredning för cykelvägnät Vårgårda kommun, vägledningsdebatt

Ärende 6 del 1

6 del 1. Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 2

6 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 3

6 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 4

6 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 7

7. Svar på motion - tillgänglighet för alla

Ärende 8-9

8. Svar på Medborgarförslag - Cykelväg mellan Algutstorp kyrka och rondellen vid Smörtinan

9. Svar på Medborgarförslag - Gör om scenen vid Murartorget

Ärende 10-12

10. Detaljplan för del av Förvaltaren 1 m fl. - antagande

11. Firmatecknare Vårgårda kommun

12. Meddelanden kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons