PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 oktober 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-10-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/kungörelse
4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

5. Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendelvalda
6. Renhållningsföreskrifter 2016

Ärende 7

7. Aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns Översiktplan, mandatperioden 2014-2018 - antagande

Ärende 8

8. Nya avgifter inom äldreomsorgen

Ärende 9-10

9. Beredningsdirektiv Vårgårda kommun
10. Svar på medborgarförslag - öka integration av/för invandrare boende på Klockarebolet

Ärende 11-13

11. Svar på medborgarförslag - Öppna Floragatan för trafik i båda riktningar
12. Medborgarförslag - Bra trafikförbindelse mellan tätort och Asklanda skola så att det ska vara möjligt att välja skola (Asklanda skola)
13. Medborgarförslag - Bygg en väg mellan Ekhagen och Häggrungavägen

Ärende 14-19

Ärende 14 - Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östadkulle och Lenavallen
Ärende 15 - Medborgarförslag - Cykelväg Algutstorp kyrka - Stenatorp
Ärende 16 - Medborgarförslag - Cykelväg från Algutstorps kyrka till Stenatorp
Ärende 17 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
Ärende 18 - Inrapportering av partistöd
Ärende 19 - Sammanträdestider 2017-2018

Ärende 20

20. Meddelanden kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons