PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 november 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-11-09.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5. Delårsrapport per augusti 2016

Ärende 5 del 2

Ärende 5. Delårsrapport per augusti 2016

Ärende 5 del 3

Ärende 5. Delårsrapport per augusti 2016

Ärende 5 del 4

Ärende 5. Delårsrapport per augusti 2016

Ärende 6-7

Ärende 6. Utrangering av Vårbergskolan

Ärende 7. Riktlinjer för styrdokument

Ärende 8-10

Ärende 8. Medborgarförslag - Förbättra parkeringsmöjligheter i Vårgårda Centrum

Ärende 9. Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten till samtal med politikerna före kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons