Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 7 december 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-12-07.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Yttrande angående Vårgårda Bostäder AB:s försäljning av fastigheten Smörtinan 6

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Yttrande angående Vårgårda bostäder AB:s försäljning av fastigheten Smörtinan 6

Ärende 7-8

Ärende 7 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB 2017
Ärende 8 - VA-taxa 2017

Ärende 9-10

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten till samtal med politikerna före kommunfullmäktige
Ärende 10 - Beredning av medborgarförslag: Övergångsställe på Kullingsleden och flytt av låda för hundavföring vid Djupedalsgatan

Ärende 11-12 del 1

Ärende 11 - Svar på motion - Införande av Allmänhetens frågestund
Ärende 12 - Svar på motion - Demokratin måste hela tiden återvinnas

Ärende 11-12 del 2

Ärende 11 - Svar på motion - Införande av Allmänhetens frågestund
Ärende 12 - Svar på motion - Demokratin måste hela tiden återvinnas

Ärende 13 del 1

Ärende 13 del 1 - Svar på motion om social investeringsfond

Ärende 13 del 2

Ärende 13 del 2 - Svar på motion om social investeringsfond

Ärende 14-15

Ärende 14 - Val - ledamöter i Styrelsen för stiftelsen Ljungås mandatperiod 20170101-20191231
Ärende 15 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 16-17 del 1

Ärende 16-17 del 1 - Gratifikationer och pensionsavgångar 2016

Ärende 16-17 del 2

Ärende 16-17 del 2 - Gratifikationer och pensionsavgångar 2016

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons