PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 januari 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-01-17.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - Vägledningsdebatt

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - Vägledningsdebatt

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - Vägledningsdebatt

Ärende 6

Ärende 6 - Nedskrivning Kesbergskolan

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Svar på motion - påbörja resan: inför gratis kollektivtrafik för pensionärer

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Svar på motion - påbörja resan: inför gratis kollektivtrafik för pensionärer

Ärende 8

Ärende 8 - Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda

Ärende 9-10

Ärende 9 - Program mot våldsbejakande extremism
Ärende 10 - Strategi mot våldsbejakande extremism

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Detaljplan för Björkängen - antagande

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Detaljplan för Björkängen - antagande

Ärende 12

Ärende 12 - Avsägelse från politiska uppdrag i kommunstyrelsen och i dess utskott - Liberalerna

Ärende 13-15

Ärende 13- Medborgarförslag - inrättande av anhörigråd inom kommunens äldreboende

Ärende 14 - Medborgarförslag - Anslagstavlor i kommunen

Ärende 15 - Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons