Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2017-01-18

Kommunfullmäktige den 11 januari 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-01-17.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - Vägledningsdebatt

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - Vägledningsdebatt

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Beredning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - Vägledningsdebatt

Ärende 6

Ärende 6 - Nedskrivning Kesbergskolan

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Svar på motion - påbörja resan: inför gratis kollektivtrafik för pensionärer

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Svar på motion - påbörja resan: inför gratis kollektivtrafik för pensionärer

Ärende 8

Ärende 8 - Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda

Ärende 9-10

Ärende 9 - Program mot våldsbejakande extremism
Ärende 10 - Strategi mot våldsbejakande extremism

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Detaljplan för Björkängen - antagande

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Detaljplan för Björkängen - antagande

Ärende 12

Ärende 12 - Avsägelse från politiska uppdrag i kommunstyrelsen och i dess utskott - Liberalerna

Ärende 13-15

Ärende 13- Medborgarförslag - inrättande av anhörigråd inom kommunens äldreboende

Ärende 14 - Medborgarförslag - Anslagstavlor i kommunen

Ärende 15 - Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons