Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 februari 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-02-08.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5

Ärende 5 - Avsägelse från politiska uppdrag, Centerpartiet

Ärende 6

Ärende 6 - Revisionsprogram 2017, information

Ärende 7-8

Ärende 7 - Extra ramväxling av kommunbidrag 2017

Ärende 8 - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, revidering

Ärende 9

Ärende 9 - Utträde ur Anten-Mjörnkommitéen

Ärende 10

Ärende 10 - Interpellation om Familjecentral

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Allmänpolitisk debatt i Kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 3

Ärende 11 del 3 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 4

Ärende 11 del 4 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 5

Ärende 11 del 5 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 12-13

Ärende 12 - Motion - sextimmars arbetsdag

Ärende 13 - Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons