Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 februari 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-02-08.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5

Ärende 5 - Avsägelse från politiska uppdrag, Centerpartiet

Ärende 6

Ärende 6 - Revisionsprogram 2017, information

Ärende 7-8

Ärende 7 - Extra ramväxling av kommunbidrag 2017

Ärende 8 - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, revidering

Ärende 9

Ärende 9 - Utträde ur Anten-Mjörnkommitéen

Ärende 10

Ärende 10 - Interpellation om Familjecentral

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Allmänpolitisk debatt i Kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 3

Ärende 11 del 3 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 4

Ärende 11 del 4 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 11 del 5

Ärende 11 del 5 - Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod 2018-2020

Ärende 12-13

Ärende 12 - Motion - sextimmars arbetsdag

Ärende 13 - Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons