PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 maj 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-05-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Meddelande om ny ledamot och ny ersättare i Kommunfullmäktige - Liberalerna

Ärende 6 - Uppföljning miljöstrategi 2016

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Uppföljning miljöstrategi 2017

Ärende 7-8

Ärende 7 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Vänsterpartiet

Ärende 8 - Avsägelse av uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 9

Ärende 9 - Köp av Vårgårda tennishall

Ärende 10

Ärende 10 - Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2016, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 11

Ärende 11 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2016, Sjuhärads Samordningsförbund

Ärende 12

Ärende 12 - Begäran om förlängd borgenstid för kommunal borgen till fiberföreningar i Vårgårda kommun

Ärende 13-15

Ärende 13 - Svar på medborgarförslag: Övergångsställe på Kullingsleden och flytt av låda för hundavföring vid Djupedalsgatan

Ärende 14 - Svar på medborgarförslag: töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2 f-klass och fritids börja i dessa lokaler höstterminen 2017

Ärende 15 - Svar på medborgarförslag - töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2. f-klass och fritds

Ärende 16

Ärende 16 - Svar på medborgarförslag - Undermåliga lokaler

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag: inrättande av anhörigråd inom kommunens äldreboende

Ärende 18-20

Ärende 18 - Medborgarförslag - Nårunga Förskola/Skola - bygg ut verksamheten nu!

Ärende 19 - Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde

Ärende 20 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons