Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2017-06-07

Kommunfullmäktige den 10 maj 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-05-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Meddelande om ny ledamot och ny ersättare i Kommunfullmäktige - Liberalerna

Ärende 6 - Uppföljning miljöstrategi 2016

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Uppföljning miljöstrategi 2017

Ärende 7-8

Ärende 7 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Vänsterpartiet

Ärende 8 - Avsägelse av uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 9

Ärende 9 - Köp av Vårgårda tennishall

Ärende 10

Ärende 10 - Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2016, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 11

Ärende 11 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2016, Sjuhärads Samordningsförbund

Ärende 12

Ärende 12 - Begäran om förlängd borgenstid för kommunal borgen till fiberföreningar i Vårgårda kommun

Ärende 13-15

Ärende 13 - Svar på medborgarförslag: Övergångsställe på Kullingsleden och flytt av låda för hundavföring vid Djupedalsgatan

Ärende 14 - Svar på medborgarförslag: töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2 f-klass och fritids börja i dessa lokaler höstterminen 2017

Ärende 15 - Svar på medborgarförslag - töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2. f-klass och fritds

Ärende 16

Ärende 16 - Svar på medborgarförslag - Undermåliga lokaler

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag: inrättande av anhörigråd inom kommunens äldreboende

Ärende 18-20

Ärende 18 - Medborgarförslag - Nårunga Förskola/Skola - bygg ut verksamheten nu!

Ärende 19 - Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde

Ärende 20 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons