PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-06-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Vänsterpartiet

Ärende 6 - Förstärkt månadsuppföljning 30 april 2017

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 6

Ärende 7 del 6 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 7

Ärende 7 del 7 - budget 2018-2020

Ärende 16

Ärende 8 - Godkännande av Boråsregionens Budget och verksamhetsplan 2017

Ärende 9 - Årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen

Ljungås Ärende 10 - Erbjudande om delägarskap i Inera AB

Ärende 11

Ärende 11 - Nya avgifter för Badet

Ärende 12

Ärende 12 - Svar på motion - sex timmars arbetsdag

Ärende 13-14

Ärende 13 - Svar på medborgarförslag - Bygg en gymnastik/-idrottshall i anslutning till nya skolan i tätorten i Vårgårda kommun

Ärende 14 - Avsägelse av politiska uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 15-17 samt meddelanden

Ärende 15 - Avsägelse av uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 16 - Motion från Miljöpartiet Vårgårda om fixartjänst

Ärende 17 - Motion från Sverigedemokraterna om bättre tillgänglighet på kommunens hemsida Ärende 18 - Meddelanden

Vårgårda kommuns utvecklingspris 2017

Utdelning av Vårgårda kommuns utvecklingspris 2017

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons