PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 16 augusti 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-08-16.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen
Ärende 5. Meddelande Kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Avsägelse av politiska uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 7

Ärende 7 - Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2016 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 8-11

Ärende 8 - Svar på medborgarförslag - Förbättra parkeringsmöjligheter i Vårgårda Centrum

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag - namnförslag på nya planerade skolan i Vårgårda tätort "Lindbladsskolan"

Ärende 10 - Svar på medborgarförslag - Anslagstavlor i kommunen

Ärende 11 - Medborgarförslag - Kommunen fonderar/budgeterar en summa motsvarande vad vandaliseringen av kommunens byggnader och anläggningar kostar ett "normalår"

Västtrafik informerar inför sammanträde Kommunfullmäktige

Fortsättning information från Västtrafik inför sammanträde Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons