PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 oktober 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-10-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Firmatecknare Vårgårda kommun
Ärende 6 - Riktlinjer för fakturering och krav

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Yttrande E20 Vårgårda - Ribbingsberg, samråd över val av lokaliseringsalternativ

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Yttrande E20 Vårgårda - Ribbingsberg, samråd över val av lokaliseringsalternativ

Ärende 9-11

Ärende 9 - Riktlinjer för rekryteringsarbetet med studiestöd
Ärende 10 - Riktlinjer för serveringstillstånd, folköl, tobaksförsäljning, e-cigaretter samt tillsyn
Ärende 11 - Strategi för arbetsmarknadsfrågor

Ärende 12-14

Ärende 12 - Ny avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen
Ärende 13 - Redovisning av kommunalt partistöd 2016
Ärende 14 - Avsägelse av uppdrag vice ordförande i Utskott Lärande och omsorg

Ärende 15-17

Ärende 15 - Svar på medborgarförslag - Nårunga Förskola/skola - bygg ut verksamheten nu!
Ärende 16 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
Ärende 17 - Medborgarförslag om att kommuninvånarna bör få tillgång till en begravningsplats för djur

Ärende 18-21

Ärende 18 - Medborgarförslag - Miljöbränsle slamtömning
Ärende 19 - Medborgarförslag - Komplettera lekplatsen på Aspvägen i Östadkulle
Ärende 20 - Medborgarförslag - Upphandling av burägg
Ärende 21 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Informations från Center of Innovation del 1


Informations från Center of Innovation del 2


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons