Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 oktober 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-10-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Firmatecknare Vårgårda kommun
Ärende 6 - Riktlinjer för fakturering och krav

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Yttrande E20 Vårgårda - Ribbingsberg, samråd över val av lokaliseringsalternativ

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Yttrande E20 Vårgårda - Ribbingsberg, samråd över val av lokaliseringsalternativ

Ärende 9-11

Ärende 9 - Riktlinjer för rekryteringsarbetet med studiestöd
Ärende 10 - Riktlinjer för serveringstillstånd, folköl, tobaksförsäljning, e-cigaretter samt tillsyn
Ärende 11 - Strategi för arbetsmarknadsfrågor

Ärende 12-14

Ärende 12 - Ny avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen
Ärende 13 - Redovisning av kommunalt partistöd 2016
Ärende 14 - Avsägelse av uppdrag vice ordförande i Utskott Lärande och omsorg

Ärende 15-17

Ärende 15 - Svar på medborgarförslag - Nårunga Förskola/skola - bygg ut verksamheten nu!
Ärende 16 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
Ärende 17 - Medborgarförslag om att kommuninvånarna bör få tillgång till en begravningsplats för djur

Ärende 18-21

Ärende 18 - Medborgarförslag - Miljöbränsle slamtömning
Ärende 19 - Medborgarförslag - Komplettera lekplatsen på Aspvägen i Östadkulle
Ärende 20 - Medborgarförslag - Upphandling av burägg
Ärende 21 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Informations från Center of Innovation del 1


Informations från Center of Innovation del 2


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons