PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 november 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-11-08.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Verksamhetsplan för budgetperioden 2018-2020

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Verksamhetsplan för budgetperioden 2018-2020

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Verksamhetsplan för budgetperioden 2018-2020

Ärende 6

Ärende 6 - Program Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda 2040

Ärende 7-8

Ärende 7 - Fastighetsreglering mellan Lommared 1:15 och Lommared 1:11
Ärende 8 - Tillämpningsföreskrifter Fritidshem, Förskola, och pedagogisk omsorg

Ärende 9-10

Ärende 9 - Nybyggnation av hyreslägenheter - Vårgårda Bostäder AB
Ärende 10 - Ägardirektiv Vårgårda Bostäder AB

Ärende 11-12

Ärende 11- Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Ärende 12 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Ärende Allmänhetens frågestund del 1

Ärende Allmänhetens frågestund del 1

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons