Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 november 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-11-08.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Verksamhetsplan för budgetperioden 2018-2020

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Verksamhetsplan för budgetperioden 2018-2020

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Verksamhetsplan för budgetperioden 2018-2020

Ärende 6

Ärende 6 - Program Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda 2040

Ärende 7-8

Ärende 7 - Fastighetsreglering mellan Lommared 1:15 och Lommared 1:11
Ärende 8 - Tillämpningsföreskrifter Fritidshem, Förskola, och pedagogisk omsorg

Ärende 9-10

Ärende 9 - Nybyggnation av hyreslägenheter - Vårgårda Bostäder AB
Ärende 10 - Ägardirektiv Vårgårda Bostäder AB

Ärende 11-12

Ärende 11- Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Ärende 12 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Ärende Allmänhetens frågestund del 1

Ärende Allmänhetens frågestund del 1

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons