Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 6 december 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-12-06.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5

Ärende 5 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Ärende 6-7

Ärende 6 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Ärende 7 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB

Ärende 8-9

Ärende 8 - VA-taxa 2018
Ärende 9 - Renhållningstaxa 2018

Ärende 10

Ärende 10 - Höjning av lunchpris i Vårgårda kommuns restauranger, på Kullingshemmet och dagcentralen Trevnaden.

Ärende 11 del 1

Ärende 11 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 11 del 3

Ärende 11 del 3 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 11 del 4

Ärende 11 del 4 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 12-13

Ärende 12 - Riktlinjer för alkoholservering Ärende 13 - Avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter

Ärende 14

Ärende 14 - Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018

Ärende 15

Ärende 15 - Försäljning av fastigheten E20-center - Vårgårda Utveckling AB

Ärende 16

Ärende 16 - Miljöpris 2017

Ärende 17-18

Ärende 17 - Gratifikationer 2017
Ärende 18 - Pensionsavgång 2017

Luciafika i matsalen efter sammanträde Kommunfullmäktige 6 december 2017


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons