PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 6 december 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-12-06.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5

Ärende 5 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Ärende 6-7

Ärende 6 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Ärende 7 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB

Ärende 8-9

Ärende 8 - VA-taxa 2018
Ärende 9 - Renhållningstaxa 2018

Ärende 10

Ärende 10 - Höjning av lunchpris i Vårgårda kommuns restauranger, på Kullingshemmet och dagcentralen Trevnaden.

Ärende 11 del 1

Ärende 11 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 11 del 3

Ärende 11 del 3 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 11 del 4

Ärende 11 del 4 - Beslut angående ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år

Ärende 12-13

Ärende 12 - Riktlinjer för alkoholservering Ärende 13 - Avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter

Ärende 14

Ärende 14 - Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018

Ärende 15

Ärende 15 - Försäljning av fastigheten E20-center - Vårgårda Utveckling AB

Ärende 16

Ärende 16 - Miljöpris 2017

Ärende 17-18

Ärende 17 - Gratifikationer 2017
Ärende 18 - Pensionsavgång 2017

Luciafika i matsalen efter sammanträde Kommunfullmäktige 6 december 2017


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons