PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 17 januari 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-01-17.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 6

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag - Datahjälp för seniorer

Ärende 7

Ärende 7 - Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Ärende 8

Ärende 8 - Revidering av Riktlinjer för styrdokument

Ärende 9

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag rörande kostnader för vandalisering

Ärende 10

Ärende 10 - Slutredovisning till kommunfullmäktige av avslutade investeringsprojekt över tre miljoner

Ärende 11

Ärende 11 - Markförsäljning Skövde 3:113

Ärende 12

Ärende 12 - Policy för intraprenad i Vårgårda kommun

Ärende 13

Ärende 13 - Svar på medborgarförslag - upphandling av burägg

Ärende 14-15

Ärende 14 - Svar på motion från Miljöpartiet Vårgårda om fixartjänst
Ärende 15 - Meddelanden kommunfullmäktige

Föredrag ny kommunallag

Föredrag - Ny kommunallag

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons