Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 17 januari 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-01-17.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 6

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag - Datahjälp för seniorer

Ärende 7

Ärende 7 - Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Ärende 8

Ärende 8 - Revidering av Riktlinjer för styrdokument

Ärende 9

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag rörande kostnader för vandalisering

Ärende 10

Ärende 10 - Slutredovisning till kommunfullmäktige av avslutade investeringsprojekt över tre miljoner

Ärende 11

Ärende 11 - Markförsäljning Skövde 3:113

Ärende 12

Ärende 12 - Policy för intraprenad i Vårgårda kommun

Ärende 13

Ärende 13 - Svar på medborgarförslag - upphandling av burägg

Ärende 14-15

Ärende 14 - Svar på motion från Miljöpartiet Vårgårda om fixartjänst
Ärende 15 - Meddelanden kommunfullmäktige

Föredrag ny kommunallag

Föredrag - Ny kommunallag

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons