Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 februari 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-02-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 4

Ärende 5 del 4 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 5

Ärende 5 del 5 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 6

Ärende 6 - Investering i ny skola i tätorten - förslag till beslut

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Ombyggnad av kommunhuset

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Ombyggnad av kommunhuset

Ärende 8-10

Ärende 8 - Revidering av attestreglemente
Ärende 9 - Godkännande av Boråsregionens budget och verksamhetsplan 2018
Ärende 10 - Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022

Ärende 11-13

Ärende 11 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020
Ärende 12 - Avsägelse från politiska uppdrag Centerpartiet
Ärende 13 - Meddelanden kommunfullmäktige

Information om ny skola del 1


Information om ny skola del 2


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons