Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 mars 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-03-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Uppföljning miljöstrategi

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Uppföljning miljöstrategi

Ärende 6

Ärende 6 - Revidering av finanspolicy

Ärende 7-10

Ärende 7 - Nytt avtal för Naturbruksgymnasier i Västra Götalands län

Ärende 8 - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ärende 9 - Överenskommelse om samverkan om munhälsa och uppsökande tandvård

Ärende 10 - Godkännande av samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- oach tarmdysfunktion

Ärende 11-13

Ärende 11 - Medborgarförslag - Buräggsfri kommun

Ärende 12 - Medborgarförslag - Fjäderfri påsk

Ärende 13 - Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons