Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2018-06-07

Kommunfullmäktige den 9 maj 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-05-09.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 2-4

Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse kommunfullmäktige
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige

Ärende 5-6

Ärende 5 - Meddelanden KOmmunfullmäktige
Ärende 6 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2017

Ärende 7-8

Ärende 7 - Nyttjanderättsavtal för Tennishallen
Ärende 8 - Folkhälsostrategi 2018-2022

Ärende 9

Ärende 9 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 10-12

Ärende 10 - Ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Ärende 11 - Svar på motion från Sverigedemokraterna om bättre tillgänglighet på kommunens hemsida
Ärende 12 - Medborgarförslag om gratis busslinje för pensionärer

Information om Dataskyddsförordningen


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons