Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 maj 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-05-09.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 2-4

Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse kommunfullmäktige
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige

Ärende 5-6

Ärende 5 - Meddelanden KOmmunfullmäktige
Ärende 6 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2017

Ärende 7-8

Ärende 7 - Nyttjanderättsavtal för Tennishallen
Ärende 8 - Folkhälsostrategi 2018-2022

Ärende 9

Ärende 9 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 10-12

Ärende 10 - Ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Ärende 11 - Svar på motion från Sverigedemokraterna om bättre tillgänglighet på kommunens hemsida
Ärende 12 - Medborgarförslag om gratis busslinje för pensionärer

Information om Dataskyddsförordningen


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons