Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 13 juni 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-06-13.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop Kommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktigenfullmäktige

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Måluppföljning per den 30 april 2018

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Måluppföljning per den 30 april 2018

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Förstärkt månadsuppföljning per sista april 2018

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Förstärkt månadsuppföljning per sista april 2018
ärer

Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 3

Ärende 8 del 3 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 4

Ärende 8 del 4 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 5

Ärende 8 del 5 - Budget 2019-2021

Ärende 9

Ärende 9 -Om- och tillbyggnad av Backgårdsgatan 3-11, etapp 2 - Vårgårda Bostäder AB

Ärende 10

Ärende 10 - Svar på motion från Miljöpartiet Vårgårda om fixartjänst

Ärende 11-13

Ärende 11 - Svar på medborgarförslag - komplettera lekplatsen på Aspvägen i Östadkulle
Ärende 12- Svar på medborgarförslag om att kommuninvånarna bör få tillgång till en begravningsplats för djur
Ärende 13 - Svar på medborgarförslag Miljöbränsle Slamtömning

Ärende 14-15

Ärende 14 - Årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås 2017
Ärende 15 - Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2017 för Alingsås Vårgårda

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på motion angående polisen i Vårgårda

Utdelning av utvecklingspris Vårgårda kommun

Utdelning av utvecklingspris Vårgårda kommun

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons