PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 september 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-09-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Uppropk ommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 7

Ärende 7 - Justering av verksamhetsområden vatten och avlopp i Vårgårda och Ösradkulle

Ärende 8-10

Ärende 8 - Svar på medborgarförslag - Angående uppsnyggning vid delar av Kyllingsån
Ärende 9 - Svar på medborgarförslag - Fjäderfri påsk
Ärende 10 - Svar på motion angående polisen i Vårgårda

Ärende 11

Ärende 11 - Sammanträdestider 2019-2020

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons