Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 september 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-09-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Uppropk ommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 7

Ärende 7 - Justering av verksamhetsområden vatten och avlopp i Vårgårda och Ösradkulle

Ärende 8-10

Ärende 8 - Svar på medborgarförslag - Angående uppsnyggning vid delar av Kyllingsån
Ärende 9 - Svar på medborgarförslag - Fjäderfri påsk
Ärende 10 - Svar på motion angående polisen i Vårgårda

Ärende 11

Ärende 11 - Sammanträdestider 2019-2020

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons