Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 oktober 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-10-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop ommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest

Ärende 7

Ärende 7 - Måluppföljning per 31 augusti 2018

Ärende 8-9

Ärende 8 - Delårsrapport per 31 augusti 2018
Ärende 9 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag

Ärende 10

Ärende 10 - Redovisning av partistöd 2017

Ärende 11-13

Ärende 11 - Val till styrelsen för Stiftelsen Ljungås 1800-talshemman
Ärende 12 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i Stiftelsen Ljungås styrelse
Ärende 13 - Medborgarförslag miljöutredning Ornungasjön

Ärende 14-15

Ärende 14 - Motions från Miljöpartiet de gröna - Inkludera fler på arbetsmarknaden
Ärende 15 - Interpellation om tillgängligheten av politiska debatter på internet

Information från kompetenscenter

Information från Kompetenscenter

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons