Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2018-10-22

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-10-17.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1 - Upprop kommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige

Ärende 5

Ärende 5 - Tillkännagivande av valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022.

Ärende 6

Ärende 6 - Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022

Ärende 7-8

Ärende 7 - Val av ledamöter och ersättare i valberedningen för mandatperioden 2018-2022
Ärende 8 - Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen för 2018-2022

Ärende 9-10

Ärende 9 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Ärende 10 - Val av revisorer för 2018-2022

Ärende 11-12

Ärende 11 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
Ärende 12 - Information till nyvalda kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons