Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2018-11-12

Kommunfullmäktige den 7 november 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-11-07.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop kommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige

Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Tilläggsanslag investering Centrumhuset.

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 8

Ärende 8 - Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019

Ärende 9

Ärende 9 - Detaljplan för Fagrabo 1:17 m. fl. - Antagande

Ärende 10-12

Ärende 10 - Utträde ur Anten-Mjörnkomittéen
Ärende 11 - Medborgarförslag om Cykelväg från Östadkulle samhälle till Lenavallen
Ärende 12 - Medborgarförslag om gång/cykel/rid-väg mellan Nårunga skola och Tarabo

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons