Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 7 november 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-11-07.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop kommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige

Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Tilläggsanslag investering Centrumhuset.

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 8

Ärende 8 - Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019

Ärende 9

Ärende 9 - Detaljplan för Fagrabo 1:17 m. fl. - Antagande

Ärende 10-12

Ärende 10 - Utträde ur Anten-Mjörnkomittéen
Ärende 11 - Medborgarförslag om Cykelväg från Östadkulle samhälle till Lenavallen
Ärende 12 - Medborgarförslag om gång/cykel/rid-väg mellan Nårunga skola och Tarabo

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons