PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 5 december 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-12-05.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-6

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden
Ärende 6 - Renhållningstaxa 2019

Ärende 7-10

Ärende 7 - Regler för driftsbidrag till enskilda vägar
Ärende 8 - Detaljplan för Hjultorps kulle - antagande
Ärende 9 - Svar på motion från miljöpartiet de gröna - Utred möjligheten att skapa en "tage-sida" på kommunens intranät
Ärende 10 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB

Ärende 11-13

Ärende 11 - Förvärv av Fastigheten Vårgårda Hoberg 6:16
Ärende 12 - Medborgarförslag inköp av olika sorters reflexer med kommunens logotyp tryckt på + "vi vill att du syns"
Ärende 13 - Medborgarförslag - Varför ska jag betala medan jag arbetar

Ärende 14-20

Ärende 14 - Val av kommunstyrelse och dess utskott mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 15 - Val till Myndighetsnämnd Lärande och omsorg mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 16 - Val till Myndighetsnämnd Bygg och Miljö mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 17 - Val av valnämnd mandatperioden 1 januari till 31 december 2022
Ärende 18 - Val till Vårgårda Bostäder AB mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 19 - Val till gode män vid lantmäteriförrättningar mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 20 - Val till Sjuhärads kommunalförbund mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022

Ärende 21-27

Ärende 21 - Val till föreningen Vårgårda Föreningsarkiv mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 22 - Val till Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 23 - Val till gemensamma nämnder mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 24 - Val av medlemmar till direktionen för Tolkningsförmedling Väst
Ärende 25 - Val av ersättare Samordningsförbund Finsam
Ärende 26 - Val av ombud till Kommuninvests stämmor mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 27 - Turordning vid inkallelse av ersättare i kommunstyrelse och nämnder mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022

Utdelning av priser och gratifikationer 2018

Ärende 28 - Utdelning av Kulturpris 2018
Ärende 29 - Utdelning av Föreningsledarpris 2018
Ärende 30 - Uppvaktning av medarbetare som arbetat i 25 år
Ärende 31 - Uppvaktning av personal som gått i pension under 2018
Ärende 32 - Avtackning av kommunfullmäktiges ledamöter som slutat

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons