Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 16 januari 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-01-16.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-8

Ärende 6 - Val till Vårgårda Bostäder AB mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 7 - Val av ersättare i Stiftelsen Ljungås Styrelse
Ärende 8 - Kommunal borgen - Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 9-10

Ärende 9 - Ramar för nyupplåning 2019
Ärende 10 - Ramväxling budget 2019

Ärende 11

Ärende 11 - VA-taxa 2019, innanför verksamhetsområde, samt taxa för VA utanför verksamhetsområde

Ärende 12-13

Ärende 12 - Detaljplan för Johannedal - Antagande Ärende 13 - Detaljplan för Staren - Antagande

Ärende 15-16

Ärende 15 - Revidering av lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön
Ärende 16 - Avgifter inom LSS

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag om Gratis busslinje för pensionärer

Ärende 18-22

Ärende 18 - Kommunfullmäktiges arbetsordning 2019-2022
Ärende 19 - Utbetalning av partistöd 2019
Ärende 20 - Upphandlingsfunktion i Vårgårda och Herrljunga kommuner
Ärende 21 - Val av överförmyndare för tiden 1 januari 2019 till 30 april 2019
Ärende 22 - Medborgarförslag angående cykelväg väg 42

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons