PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 16 januari 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-01-16.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-8

Ärende 6 - Val till Vårgårda Bostäder AB mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 7 - Val av ersättare i Stiftelsen Ljungås Styrelse
Ärende 8 - Kommunal borgen - Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 9-10

Ärende 9 - Ramar för nyupplåning 2019
Ärende 10 - Ramväxling budget 2019

Ärende 11

Ärende 11 - VA-taxa 2019, innanför verksamhetsområde, samt taxa för VA utanför verksamhetsområde

Ärende 12-13

Ärende 12 - Detaljplan för Johannedal - Antagande Ärende 13 - Detaljplan för Staren - Antagande

Ärende 15-16

Ärende 15 - Revidering av lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön
Ärende 16 - Avgifter inom LSS

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag om Gratis busslinje för pensionärer

Ärende 18-22

Ärende 18 - Kommunfullmäktiges arbetsordning 2019-2022
Ärende 19 - Utbetalning av partistöd 2019
Ärende 20 - Upphandlingsfunktion i Vårgårda och Herrljunga kommuner
Ärende 21 - Val av överförmyndare för tiden 1 januari 2019 till 30 april 2019
Ärende 22 - Medborgarförslag angående cykelväg väg 42

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons