Meddelande

SMHI går ut med gul varning för 8-9 december. Snöfall i stora delar av Västra Götalands län. Stråk med snöbyar som kan vara mycket kraftiga och ge 5-15 cm snö på kort tid. Stora lokala variationer i snömängd väntas.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 20 februari 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-02-20.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1- Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2020-2022

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2020-2022

Ärende 6 del 3

Ärende 6 del 3 - Allmänpoltisk debatt inför budgetarbete 2020-2022

Ärende 6 del 4

Ärende 6 del 4 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2020-2022

Ärende 6 del 5

Ärende 6 del 5 - Allmämpolitisk debatt inför budgetarbete 2020-2022

Ärende 7-9

Ärende 7 - Godkännande av Boråsregionens budget och verksamhetsplan 2019

Ärende 8 - Ramväxling upphandlingsfunktion

Ärende 9 - Nytt pensionsavtal för förtroendevalda OPF-KL 2019

Ärende 10-11

Ärende 10 - Svar på motion från Miljöpartiet de gröna - inkludera fler på arbetsmarknaden

Ärende 11 - Medborgarförslag - Barn och ungdomar skall kunna välja fullfeta alternativ mjölk, smör, ost inom den kommunala skolan och barnomsorgen

Information omvärldsdag

Information omvärldsdag

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons