Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 april 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Revisionsberättelse för år 2018
Ärende 7 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2018

Ärende 8-9

Ärende 8 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2018
Ärende 9 - Ombudgeteringar för år 2019

Ärende 10-12

Ärende 10 - Hantering av över- och underskott i driftsbudget 2018
Ärende 11 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 12 - Taxa för brandsynskontroll och tillsyn - Alivar 2019

Ärende 13

Ärende 13 - Ansökan om kommunal borgen Pyttelitens Ridklubb

Ärende 14-23

Ärende 14 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från Svältorna Fiber och Lagmansholm-Hol Fiber
Ärende 15 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från Lagmansholm-Hols Fiber ekonomiska förening
Ärende 16 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från LNS fiber förening
Ärende 17 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2019
Ärende 18 - Medborgarförslag angående Marknadsgatan
Ärende 19 - Medborgarförslag angående Kullingsleden
Ärende 20 - Medborgarförslag angående f. d. Kesbergskolans markområde
Ärende 21 - Medborgarförslag bygg en särskild gång- och cykelväg utefter Stockholmsvägen på sträckan från Kyrkan till Herrljungavägen
Ärende 22 - Motion om införande av visselblåsarfunktion i Vårgårda kommunkoncern
Ärende 23 - Val av överförmyndare för tiden 2019-05-01 till 2022-12-31

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons