Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 maj 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-05-08.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Taxa för ansökan och tillsyn av tobakstillstånd
Ärende 7 - Tilläggsanslag för investeringsbudget för Hjultorps kulle

Ärende 8-9

Ärende 8 - Program för strategisk lokalförsörjning
Ärende 9 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2018

Ärende 10-12

Ärende 10 - Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås 2018
Ärende 11 - Ramväxling SPU
Ärende 12 - Årsredovisning verksamhetsuppföljning 2018 AVRF

Ärende 13-14

Ärende 13 - Medborgarförslag om utdelning av fettrattar
Ärende 14 Medborgarförslag öka handeln på Kungsgatan

Informationsärende

Information om E20

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons