Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 juni 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 3

Ärende 6 del 3 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 4

Ärende 6 del 5 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 5

Ärende 6 del 5 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 6

Ärende 6 del 6 - Budget 2020-2022

Ärende 8-12

Ärende 8 - Antagande av Planprogram Fagrabo
Ärende 9 - Svar på Medborgarförslag, Varför ska jag betala medan jag arbetar
Ärende 10 - Svar på Medborgarförslag om en gång/cykel/rid-väg mellan Nårunga skola och Tarabo
Ärende 11 - Riktlinje för Vård- och omsorgsavgifter
Ärende 12 - Avvikelse från avkastningskrav i budget 2019 - Vårgårda Bostäder AB

Ärende 12-16

Ärende 13 - Förstärkt månadsuppföljning per sista april
Ärende 14 - Måluppföljning per 30 april 2019
Ärende 15 - Årsredovisning och ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen 2018, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ärende 16 - Policy för arbetsmiljö

Ärende 17-20

Ärende 17 - Avsägelse från politiska uppdrag
Ärende 18 - Motion om koldioxidbudget för Vårgårda kommun
Ärende 19 - Medborgarförslag skyltning på väg 42
Ärende 20 - Medborgarförslag Fritidskort sommaren 2019

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons