Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 juni 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 3

Ärende 6 del 3 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 4

Ärende 6 del 5 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 5

Ärende 6 del 5 - Budget 2020-2022

Ärende 6 del 6

Ärende 6 del 6 - Budget 2020-2022

Ärende 8-12

Ärende 8 - Antagande av Planprogram Fagrabo
Ärende 9 - Svar på Medborgarförslag, Varför ska jag betala medan jag arbetar
Ärende 10 - Svar på Medborgarförslag om en gång/cykel/rid-väg mellan Nårunga skola och Tarabo
Ärende 11 - Riktlinje för Vård- och omsorgsavgifter
Ärende 12 - Avvikelse från avkastningskrav i budget 2019 - Vårgårda Bostäder AB

Ärende 12-16

Ärende 13 - Förstärkt månadsuppföljning per sista april
Ärende 14 - Måluppföljning per 30 april 2019
Ärende 15 - Årsredovisning och ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen 2018, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ärende 16 - Policy för arbetsmiljö

Ärende 17-20

Ärende 17 - Avsägelse från politiska uppdrag
Ärende 18 - Motion om koldioxidbudget för Vårgårda kommun
Ärende 19 - Medborgarförslag skyltning på väg 42
Ärende 20 - Medborgarförslag Fritidskort sommaren 2019

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons