Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad: 2019-08-26

Kommunfullmäktige den 14 augusti 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-08-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-6

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 7

Ärende 7 - Planprogram Vårgårda centrum - antagande

Ärende 8

Ärende 8 - Svar på medborgarförslag angående cykelväg på väg 42

Ärende 9-13

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag miljöutredning Ornungasjön

Ärende 10 - Svar på medborgarförslag inköp av olika sorters reflexer med kommunens logotyp på + "Vi vill att du syns"

Ärende 11 - Förslag om nytt grundavtal med privata utförare av personlig assistans och ändring av ersättningsnivån

Ärende 12 - Medborgarförslag Delfinansiering av bron Gullhögen-Tånga

Ärende 13 - Medborgarförslag parkering vid badplatsen Gåsaviken

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons