PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 augusti 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-08-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-6

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 7

Ärende 7 - Planprogram Vårgårda centrum - antagande

Ärende 8

Ärende 8 - Svar på medborgarförslag angående cykelväg på väg 42

Ärende 9-13

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag miljöutredning Ornungasjön

Ärende 10 - Svar på medborgarförslag inköp av olika sorters reflexer med kommunens logotyp på + "Vi vill att du syns"

Ärende 11 - Förslag om nytt grundavtal med privata utförare av personlig assistans och ändring av ersättningsnivån

Ärende 12 - Medborgarförslag Delfinansiering av bron Gullhögen-Tånga

Ärende 13 - Medborgarförslag parkering vid badplatsen Gåsaviken

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons