PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 september 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-10

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag bygg en särskild gång- och cykelväg utefter Stockholmsvägen
Ärende 7 - Svar på Medborgarförslag angående Marknadsgatan
Ärende 8 - Framtida drift av Tångahallen
Ärende 9 - Begäran om investeringsmedel för ishallen
Ärende 10 - Redovisning av partistöd 2018

Ärende 11-17

Ärende 11 - Arkivreglemente för Vårgårda kommun
Ärende 12 - Val av nämndemän till Sveriges Domstolar 2020-2023
Ärende 13 - Avsägelse från politiska uppdrag
Ärende 14 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun
Ärende 15 - Medborgarförslag förbättringar på lekplatsen i Lövängen
Ärende 16 - Medborgarförslag busskort för elever med växelvis boende
Ärende 17 - Medborgarförslag förbättra tillgänglighetsarbetet i kommunen

Ärende - Information

Information framtidsbild äldreomsorgen

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons