Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 oktober 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-10-09.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Delårsrapport per sista augusti 2019

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Delårsrapport per sista augusti 2019

Ärende 7

Ärende 7 - Måluppföljning per 31 augusti 2019

Ärende 8-9

Ärende 8 - Överlåtelse av Södra Härene kyrka (Härene 1:4) till Algutstorp församling
Ärende 9 - Program för framtidens äldreomsorg i Vårgårda

Ärende 10-12

Ärende 10 - Tillståndsgivning brandfarliga och explosiva varor
Ärende 11 - Strategi för säkerhet i Vårgårda kommun
Ärende 12 - Risk- och sårbarhetsanalys för Vårgårda kommun 2019-2022

Ärende 13

Ärende 13 - Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

Ärende 14-20

Ärende 14 - Avsägelse av styrelseuppdrag Stiftelsen Ljungås
Ärende 15 - Val av ny ordinarie ledamot i Stiftelsen Ljungås
Ärende 16 - Val av ny ordinarie ledamot och ersättare i Valberedning
Ärende 17 - Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund
Ärende 18 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2019
Ärende 19 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal
Ärende 20 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Information - Strategi för kultur och fritid

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons