PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 oktober 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-10-09.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Delårsrapport per sista augusti 2019

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Delårsrapport per sista augusti 2019

Ärende 7

Ärende 7 - Måluppföljning per 31 augusti 2019

Ärende 8-9

Ärende 8 - Överlåtelse av Södra Härene kyrka (Härene 1:4) till Algutstorp församling
Ärende 9 - Program för framtidens äldreomsorg i Vårgårda

Ärende 10-12

Ärende 10 - Tillståndsgivning brandfarliga och explosiva varor
Ärende 11 - Strategi för säkerhet i Vårgårda kommun
Ärende 12 - Risk- och sårbarhetsanalys för Vårgårda kommun 2019-2022

Ärende 13

Ärende 13 - Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

Ärende 14-20

Ärende 14 - Avsägelse av styrelseuppdrag Stiftelsen Ljungås
Ärende 15 - Val av ny ordinarie ledamot i Stiftelsen Ljungås
Ärende 16 - Val av ny ordinarie ledamot och ersättare i Valberedning
Ärende 17 - Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund
Ärende 18 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2019
Ärende 19 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal
Ärende 20 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Information - Strategi för kultur och fritid

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons