PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 6 november 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-11-06.

Vi beklagar att vi hade tekniska problem med direktsändningen av mötet.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Budget- och verksamhetsplan 2020-2022

Ärende 6 del 2

Budget- och verksamhetsplan 2020-2022

Ärende 6 del 3

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Ärende 6 del 4

Budget- och verksamhetsplan del 4

Ärende 7-11

Ärende 7 - Svar på medborgarförslag - Barn och ungdomar ska kunna välja fullfeta alternativ mjölk, smör, ost inom den kommunala skol- och barnomsorgen
Ärende 8 - Svar på medborgarförslag angående Kullingsleden
Ärende 9 - Svar på medborgarförslag skyltning på väg 42
Ärende 10 - Svar på medborgarförslag angående f. d. Kesbergskolans markområde
Ärende 11 - Förvärv av mark - Fagrabo

Ärende 12-18

Ärende 12 - Framtida drift av Tångaanläggningen
Ärende 13 - Detaljplan för Hyvlaren - antagande
Ärende 14 - Revidering av samverkansavtal om vuxenutbildningen
Ärende 15 - Revidering av taxor för tillsyn alkoholtilstånd
Ärende 16 - Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020
Ärende 17 - Utbetalning av partistöd 2020
Ärende 18 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skjutbanan i Ljur

Ärende 14-20

Ärende 14 - Avsägelse av styrelseuppdrag Stiftelsen Ljungås
Ärende 15 - Val av ny ordinarie ledamot i Stiftelsen Ljungås
Ärende 16 - Val av ny ordinarie ledamot och ersättare i Valberedning
Ärende 17 - Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund
Ärende 18 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2019
Ärende 19 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal
Ärende 20 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Information - Budget

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons