Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 6 november 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-11-06.

Vi beklagar att vi hade tekniska problem med direktsändningen av mötet.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Budget- och verksamhetsplan 2020-2022

Ärende 6 del 2

Budget- och verksamhetsplan 2020-2022

Ärende 6 del 3

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Ärende 6 del 4

Budget- och verksamhetsplan del 4

Ärende 7-11

Ärende 7 - Svar på medborgarförslag - Barn och ungdomar ska kunna välja fullfeta alternativ mjölk, smör, ost inom den kommunala skol- och barnomsorgen
Ärende 8 - Svar på medborgarförslag angående Kullingsleden
Ärende 9 - Svar på medborgarförslag skyltning på väg 42
Ärende 10 - Svar på medborgarförslag angående f. d. Kesbergskolans markområde
Ärende 11 - Förvärv av mark - Fagrabo

Ärende 12-18

Ärende 12 - Framtida drift av Tångaanläggningen
Ärende 13 - Detaljplan för Hyvlaren - antagande
Ärende 14 - Revidering av samverkansavtal om vuxenutbildningen
Ärende 15 - Revidering av taxor för tillsyn alkoholtilstånd
Ärende 16 - Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020
Ärende 17 - Utbetalning av partistöd 2020
Ärende 18 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skjutbanan i Ljur

Ärende 14-20

Ärende 14 - Avsägelse av styrelseuppdrag Stiftelsen Ljungås
Ärende 15 - Val av ny ordinarie ledamot i Stiftelsen Ljungås
Ärende 16 - Val av ny ordinarie ledamot och ersättare i Valberedning
Ärende 17 - Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund
Ärende 18 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2019
Ärende 19 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal
Ärende 20 - Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Information - Budget

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons