Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 december 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11.

Vi beklagar att vi hade tekniska problem med direktsändningen av mötet.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag om utdelning av fettrattar
Ärende 7 - Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skjutbanan i Ljur

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skjutbanan i Ljur

Ärende 8

Ärende 8 - Svar på motion om koldioxidbudget för Vårgårda kommun

Ärende 9-12

Ärende 9 - Program för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022
Ärende 10 - Strategi för integration i Vårgårda kommun
Ärende 11 - Strategi för Kultur och Fritid
Ärende 12 - Hävning av beslut gällande Vårgårda Hockey Club

Ärende 13-19

Ärende 13 - VA-taxa
Ärende 14 - Renhållningstaxa 2020
Ärende 15 - Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022
Ärende 16 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från Lagmansholm-Hols fiber ekonomiska förening
Ärende 17 - Avsägelse från politiska uppdrag Liberalerna
Ärende 18 - Avsägelse från politiska uppdrag Socialdemokraterna
Ärende 19 - Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Ljungås, mandatperiod 2020-01-01 - 2022-12-31

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons