Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 december 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11.

Vi beklagar att vi hade tekniska problem med direktsändningen av mötet.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag om utdelning av fettrattar
Ärende 7 - Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skjutbanan i Ljur

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skjutbanan i Ljur

Ärende 8

Ärende 8 - Svar på motion om koldioxidbudget för Vårgårda kommun

Ärende 9-12

Ärende 9 - Program för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022
Ärende 10 - Strategi för integration i Vårgårda kommun
Ärende 11 - Strategi för Kultur och Fritid
Ärende 12 - Hävning av beslut gällande Vårgårda Hockey Club

Ärende 13-19

Ärende 13 - VA-taxa
Ärende 14 - Renhållningstaxa 2020
Ärende 15 - Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022
Ärende 16 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från Lagmansholm-Hols fiber ekonomiska förening
Ärende 17 - Avsägelse från politiska uppdrag Liberalerna
Ärende 18 - Avsägelse från politiska uppdrag Socialdemokraterna
Ärende 19 - Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Ljungås, mandatperiod 2020-01-01 - 2022-12-31

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons