Viktigt meddelande

Från och med 2 juni är det bevattningsförbud i Vårgårda kommun. Det är mycket högre vattenförbrukning än normalt och trots vädjan om återhållsamhet är förbrukningen väldigt hög. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast ska användas för hushållens mest nödvändiga behov. Förbudet omfattar att vattna gräsmattor, tvätta fordon samt att fylla pooler. Förbudet gäller preliminärt två veckor, sedan görs en ny bedömning av situationen.

PDF
Senast publicerad: 2020-02-17

Kommunfullmäktige den 15 januari 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-01-15.

Vi beklagar att vi hade tekniska problem med direktsändningen av mötet.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag - öka handeln på Kungsgatan
Ärende 7 - Svar på medborgarförslag - busskort för elever med växelvis boende

Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun

Ärende 8 del 3

Ärende 8 del 3 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun

Ärende 9 del 1

Ärende 9 del 1 - Upphandling Tånga Camping

Ärende 9 del 2

Ärende 9 del 2 - Upphandling Tånga Camping

Ärende 9 del 3

Ärende 9 del 3 - Upphandling Tånga Camping

Ärende 10-13

Ärende 10 - Revidering av Policy för pension
Ärende 11 - Ägardirektiv för Vårgårda Bostäder AB
Ärende 12 - Samordning av café och fritidsgård
Ärende 13 - Val av ny ersättare

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons