Meddelande

Under eftermiddagen och kvällen väntas kraftiga åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning samt elavbrott. Det som kan påverka dig är: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 15 januari 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-01-15.

Vi beklagar att vi hade tekniska problem med direktsändningen av mötet.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag - öka handeln på Kungsgatan
Ärende 7 - Svar på medborgarförslag - busskort för elever med växelvis boende

Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun

Ärende 8 del 3

Ärende 8 del 3 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun

Ärende 9 del 1

Ärende 9 del 1 - Upphandling Tånga Camping

Ärende 9 del 2

Ärende 9 del 2 - Upphandling Tånga Camping

Ärende 9 del 3

Ärende 9 del 3 - Upphandling Tånga Camping

Ärende 10-13

Ärende 10 - Revidering av Policy för pension
Ärende 11 - Ägardirektiv för Vårgårda Bostäder AB
Ärende 12 - Samordning av café och fritidsgård
Ärende 13 - Val av ny ersättare

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons