Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2020-03-19

Kommunfullmäktige den 19 februari 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-02-19.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-11

Ärende 6 - Upphäva beslut om ekonomisk redovisningsprincip
Ärende 7 - Taxa för brandskyddskontroll och tillsyn Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2020
Ärende 8 - Reviderad förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärende 9 - Höjning av lunchpris i Vårgårda kommuns restauranger på Kullingshemmet och dagcentralen Trevnaden
Ärende 10 - Begäran om investeringsmedel till byggnation inom äldreomsorgen
Ärende 11 - Val av ersättare - kommunens ombud till bolagsstämmor

Ärende 12-14

Ärende 12 - Svar på medborgarförslag Sluta flisa och grusa vägar, gång- och cykelbanor
Ärende 13 - Svar på medborgarförslag - Bygg rondell vid Djupedalsgatan/Adolf Ericssons Gata
Ärende 14 - Medborgarförslag - Måla övergångsställena i hela Vårgårda

Ärende 8 del 2

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons