PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 15 april 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-03-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-6

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning
Ärende 5 - Meddelanden
Ärende 6 - Svar på medborgarförslag, Delfinansiering av bron Gullhögen-Tånga

Ärende 8-10

Ärende 7 - Utgår
Ärende 8 - Revisionsberättelse för år 2019
Ärende 9 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2019
Ärende 10 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2019

Ärende 11-14

Ärende 11 - Avsteg från policy för ekonomistyrning - flytt av budgetbeslut från juni till november 2020
Ärende 12 - Ombudgeteringar 2020
Ärende 13 - Hantering av över- respektive underskott i bokslutet 2019
Ärende 14 - Taxa för tungmetaller i slam

Ärende 15

Ärende 15 - Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor AVRF 2020-2023

Ärende 16-19

Ärende 16 - Revidering av Kommunstyrelsens reglemente
Ärende 17 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2020
Ärende 18 - Avsägelse av förtroendeuppdrag som styrelseledamot i Vårgårda Bostäder AB
Ärende 19 - Fyllnadsval till Vårgårda Bostäder AB

Information bokslut 2019

Information bokslut 2019

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons