Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 juni 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-06-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-8

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag förbättringar på lekplatsen i Lövängen
Ärende 7 - Svar på medborgarförslag Sluta flisa och grusa vägar, gång- och cykelbanor
Ärende 8 - Svar på medborgarförslag - Bygg rondell vid Djupedalsgatan/Adolf Ericssons Gata

Ärende 9

Ärende 9 - Förstärkt månadsuppföljning inklusive måluppföljning per sista april 2020

Ärende 10-12

Ärende 10 - Proprieborgen Vårgårda Bostäder AB 2020
Ärende 11 - Ny taxa idrottshallar
Ärende 12 - Taxa för PUA-hallen

Ärende 13-16

Ärende 13 - Revidering av VA-taxa, dagvattenavgift
Ärende 14 - Slutredovisning av avslutade investeringsobjekt över tre miljoner till kommunfullmäktige 2020
Ärende 15 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019, Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 16 - Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2019, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 17-27

Ärende 17 - Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2019
Ärende 18 - Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst TFV
Ärende 19 - Ny förbundsordning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Ärende 20 - Revidering av Kommunstyrelsens reglemente - distansmöten
Ärende 21 - Revidering av Reglemente för Myndighetsnämnden Lärande och Omsorg
Ärende 22 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i myndighetsnämnd lärande och omsorg
Ärende 23 - Val av ersättare i myndighetsnämnd lärande och omsorg
Ärende 24 - Medborgarförslag - Anlägg ett utegym och/eller hinderbana i Tånga Gränd
Ärende 25 - Interpellation Upphandling tjänstekoncession - Tånga camping & Tånga bad
Ärende 26 - Medborgarförslag - Sätt belysning på broar och träd i Fridhemsområdet
Ärende 27 - Medborgarförslag - Gör iordning Åhmans bana i Tångaskogen

Info om corona - Lägesuppdatering till kommunfullmäktige Vårgårda kommun 10 juni 2020

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons