PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 september 2020

Bild med text där det står att denna sida innehåller webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-09-09.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-10

Ärende 6 - Svar på interpellation Upphandling tjänstekoncession - Tånga Camping & Tånga Bad
Ärende 7 - Svar på medborgarförslag - Måla på övergångsställena i hela Vårgårda
Ärende 8 - Svar på medborgarförslag - Parkering vid badplatsen Gåsaviken
Ärende 9 - Finansiering GC-bro över Kyllingsån
Ärende 10 - Årsredovisning 2019 samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås

Ärende 11-18

Ärende 11 - Sammanträdestider 2021-2022
Ärende 12 - Avtal om samverkan inom miljö - och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad
Ärende 13 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Ärende 14 - Medborgarförslag - Cykelgaraget Vårgårda station
Ärende 15 - Medborgarförslag - Ställ upp en "Ge och Ta-hylla"
Ärende 16 - Medborgarförslag - Städa vid parkeringsfickor och vid macken i Hol
Ärende 17 - Medborgarförslag - Anlägg rabatt
Ärende 18 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av uppgifter om att avbryta renovering och vätgasprojekt på Backgårdsgatan

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons