PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 oktober 2020

Bild med text där det står att denna sida innehåller webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-10-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av protokollsjusterare Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av uppgifter om att avbryta renovering och vätgasprojekt på Backgårdsgatan

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av uppgifter om att avbryta renovering och vätgasprojekt på Backgårdsgatan

Ärende 7

Ärende 7 - Delårsrapport per 31 augusti 2020

Ärende 8-14

Ärende 8 - GC-passage under väg 181
Ärende 9 - Renhållningsföreskrifter för Vårgårda kommun
Ärende 10 - Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 mellan Vårgårda kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ärende 11 - Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst mellan Vårgårda kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden för 2021 och tills vidare
Ärende 12 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2020
Ärende 13 - Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning Ärende 14 - Medborgarförslag - Inför porrfria zoner i kommunens offentliga miljöer

Information Överförmyndara i samverkan

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons