PDF
Senast publicerad: 2019-10-16

Anhörigstöd

Vi erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte klarar vardagen på egen hand. En närstående kan vara make/maka, släkting, barn eller nära vän.

Anhörigstöd ger stöd att genom information och personliga lösningar underlätta din livssituation och medverka till en ökad livskvalitet, för både dig och den du hjälper. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig.

I kommunen arbetar en anhörigsamordnare som du kan vända dig till med frågor och funderingar.

Nyheter Anhörigstöd

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp ges du möjlighet att träffa andra i liknande situation och få stöd i din livssituation. Insatsen är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut. Kontakta anhörigsamordnaren för mer information.

Avlösning i hemmet

Du kan få avlösning i hemmet för vila och egen tid när den du vårdar inte kan lämnas utan tillsyn. Beslut fattas av handläggare efter individuell prövning.

Ett indirekt stöd till dig som anhörig är att din närstående kan beviljas insatser som hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet.

Hemtjänst

Den som inte själv klarar den dagliga livsföringen i det egna hemmet kan beviljas hemtjänst. Beslut fattas av handläggare efter individuell prövning.

Korttidsboende

Vid ett omfattande hjälpbehov kan korttidsboende beviljas som en tillfällig eller regelbunden insats. Beslut fattas av handläggare efter individuell prövning.

Dagverksamhet

Aktiviteter och social gemenskap för personer med demenssjukdom som bor kvar hemma. Beslut fattas av handläggare efter individuell prövning.

Kommunens anhörigsamordnare vill gärna komma i kontakt med dig för att få veta mer om just din och din närståendes situation! Du kan också kontakta en handläggare via kommunens växel om du har frågor kring anhörigstöd.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons