PDF
Senast publicerad:

Anhörigstöd

Stödjer du någon i din närhet? Det kan vara din livskamrat, barn, förälder eller vän.

De flesta ser det som en självklarhet att ställa upp för någon som behöver stöd eller hjälp. Många anhöriga ger ofta dagligen och ibland dygnet runt ett ovärderligt stöd till närstående. Det är ett betydelsefullt men oftast osynligt arbete.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som stöttar en medmänniska till exempel make eller maka, partner, förälder, barn, barnbarn eller vän som på grund av funktionsvariation, sjukdom eller vanlig ålderdom behöver hjälp att klara sin vardag.

Stöttning och vägledning

Tillsammans med dig vill anhörigkonsulenten underlätta din situation. Vilket stöd som blir aktuellt för dig beror på vilka behov du har och den livssituation du befinner dig i.

Stödet är kostnadsfritt. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Det råder tystnadsplikt och det förs heller inte heller några journaler.

Boka tid för ett första samtal

Ibland kan det vara svårt att veta vad man behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara. Du kan boka tid för ett telefonsamtal eller ett möte genom att ringa eller mejla.

Telefonnummer anhörigkonsulent: 0322-60 04 42

Telefonnummer växel: 0322-60 06 00

E-post: anhorigstodVGA@vargarda.se

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons