PDF
Senast publicerad: 2014-12-15

Särskilt boende

I Vårgårda kommun finns olika boendeformer för äldre. Det finns vårdboende för den som har främst fysiska behov eller demensboende för personer med demensdiagnos.

Särskilt boende kan du som sökande beviljas när behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Så här gör du för att ansöka

Du som vill ansöka om särskilt boende kan göra detta genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren gör ett hembesök, utreder och bedömer behovet av hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning av dina behov av att få särskilt boende. När en lägenhet finns tillgänglig blir du som sökande kontaktad av boendesamordnaren.

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan biståndshandläggaren hjälpa dig med detta.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons