Besöksadress:

Kullingshemmet
Kullingsleden 1
447 35 Vårgårda

Telefonnummer: 

Enhetschef Asken och Björken: 0322-60 07 79

Enhetschef Almen och Linden: 0322-60 07 27

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se