Besöksadress:

Kullingshemmet
Kullingsleden 1
447 35 Vårgårda

Telefonnummer: 

Enhetschef Almen, Linden och Natt

0322 – 600 727

Enhetschef Björken och Asken

0322 – 600 779

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se