PDF
Senast publicerad:

Bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan du som har en bestående funktionsnedsättning söka. Bidraget är avsett för anpassning av bostadens fasta funktioner så att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt i din bostad.

Det kan exempelvis vara åtgärder som behövs för att kunna ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inomhus, laga mat och sköta hygien. Läs mer om exempel på åtgärder i menyn till höger. I menyn hittar du också vidare information om hur du söker bidrag.

Vem kan söka?

Bidraget kan beviljas om anpassningen är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel. Behovet måste styrkas i intyg som ska bifogas i ansökan. Du kan få bidrag oavsett hur stor inkomst du har. Du som kan söka:

  • har en bestående funktionsnedsättning som medför behov av anpassning i din bostad, till exempel på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning
  • hyr din bostad, har en bostadsrätt eller eget hus för permanent bruk. Normalt krävs det att du har ett förstahandskontrakt
  • har åtagit dig att långvarigt och regelbundet ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning i din bostad

Begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Däremot kan du inte få bidrag till:

  • Anpassningar när funktionsnedsättningen är tillfällig
  • Normalt bostadsunderhåll. Det är fastighetsägarens ansvar
  • Anpassning av fritidshus.
  • Inköp av lösa inventarier, till exempel hjälpmedel
  • Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadsteknisk brist

Fastighetsägarens medgivande

Om du bor i hyresrätt krävs alltid fastighetsägarens skriftliga medgivande om att åtgärderna får utföras och att du inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick när du flyttar. Om du bor i bostadsrätt krävs i vissa fall fastighetsägarens skriftliga medgivande. Du hittar blanketten i högermenynHandläggaren kan även hjälpa till med att ta in detta när din ansökan utreds.

Bostadsanpassningsbidrag om du flyttar

Det är viktigt att du utifrån din funktionsnedsättning väljer ny bostad med omsorg. Om din nya bostad behöver omfattande och kostnadskrävande anpassningar måste det finnas särskilda skäl till valet av just den bostaden. Du behöver precisera skälen i din ansökan.

Lästips

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag. Du kan även hitta information via lagen om bostadsanpassningsbidrag. Länkar hittar du i högermenyn.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att ringa eller skicka e-post till oss. Biståndshandläggare når du via kommunens växel på telefon 0322-60 06 00 och e-post skickar du till kommunen@vargarda.se


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons