PDF
Senast publicerad:

Hur mycket kan jag få och till vad?

Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnorm (uppehälle) och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Riksnorm

Riksnormen bestäms av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan få mer bidrag om du har utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få mindre bidrag om det finns särskilda skäl för det.

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också skäliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • grundläggande hemförsäkring
 • läkarvård, inom högkostnadsskydd
 • medicinkostnader, inom högkostnadsskydd
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens hemsida som du hittar här.

Ansök om ekonomiskt bistånd här

Sök ekonimiskt bistånd i vår e-tjänst
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons